Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Anunturi

Informații utile

BURSE DE MERIT PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII DE ETNIE ROMĂ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL TEHNIC ȘI SUPERIOR 2023

PROGRAMUL

Burse de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă

din învățământul liceal, profesional tehnic și superior 2023

 

Agenția Relații Interetnice (ARI) anunţă lansarea Programului „Burse de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior” 2023.  

Acțiunea este organizată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova, având drept scop motivarea copiilor și adolescenților de etnie romă să-și continue studiile.

 

La concursul privind acordarea burselor de merit se pot înscrie candidați cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu beneficiază de burse acordate din bugetul de stat.

De burse vor putea beneficia până la 120 de persoane - aproximativ 60 din învățământul liceal; 15 din învățământul profesional tehnic secundar; 20 din învățământul profesional tehnic postsecundar și 25 din învățământul superior.

 

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior poate fi descărcat aici: https://bit.ly/3u9s0Jv

 

 

În vederea participării la concurs, candidatul va prezenta un dosar care va include:

1) Scrisoare de intenție

2) cererea de participare la concurs

3) copia actului de identitate;

4) confirmarea din partea instituției de învățământ că este elev sau student și nu beneficiază de burse acordate din bugetul de stat;

5) dovada că este de etnie romă, confirmată prin certificatul de naștere al candidatului/certificatul de naștere al unui părinte/scrisoarea de recomandare din partea unei autorități publice locale/scrisoarea de recomandare din partea mediatorului comunitar/scrisoarea de recomandare din partea unei organizații etnoculturale rome acreditate pe lângă Agenția Relații Interetnice;

6) acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Data limită de prezentare a dosarelor: 25 noiembrie 2023, până la ora 17:00.

 

Beneficiarii burselor de merit vor fi selectați în baza următoarelor criterii:

1) media notelor;

2) scrisori de intenție;

3) scrisori de recomandare.

 

Dosarele de aplicare pentru concurs trebuie depuse personal sau transmise prin poştă ordinară la adresa:

Agenția Relații Interetnice, str. Alexei Mateevici 109/1, MD-2009,

cu mențiunea Concurs „Burse de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă”.

 

* Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) vor fi prezentate ulterior în original.

* Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

 

Formularul de aplicare poate fi descărcat mai jos. 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda