Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Agenția Relații Interetnice întreprinde măsuri privind eficientizarea și fortificarea conlucrării cu Consiliul Coordonator al organizațiilor etnoculturale

La data de 22 decembrie curent, s-a desfășurat ședința de bilanț a Consiliului Coordonator al organizațiilor etnoculturale acreditate pe lângă Agenția Relații Interetnice, în cadrul căreia a fost prezentat bilanţul de activitate pentru anul 2021, precum și evaluarea indicatorilor de progres a activităţii Consiliului Coordonator al organizaţiilor etnoculturale în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice.

 

 

Astfel, în vederea asigurării oportunităților egale pentru minoritățile naționale de a participa la viața publică, culturală și socială a statului, Agenția Relații Interetnice întreprinde măsuri privind eficientizarea și fortificarea conlucrării cu Consiliul Coordonator al organizațiilor etnoculturale.

 

Astfel, evaluând activitatea Consiliului Coordonator, Vera Petuhov, Director general adjunct a menționat că în urma eforturilor comune au fost obținute rezultate semnificative la implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova. Totodată, Vera Petuhov a prezentat obiectivele și planurile instituţiei pentru anul viitor și a invitat organizaţiile etnoculturale la cooperare.

 

În cadrul evenimentului, Ludmila Burlaca, Șefa Direcției consolidarea relațiilor interetnice din cadrul ARI a subliniat că este necesar să fie asigurat un dialog permanent, de identificat măsuri de promovare a participării eficiente a minorităților naționale la viața publică, inclusiv prin încurajarea tinerilor. ”Pornind de la dezvoltarea dialogului intercultural dintre ARI și organizațiile etnoculturale, constatăm că doar împreună organizăm activități culturale, lansări de carte, realizăm proiecte de comemorare și Zile internaționale. Menționez rolul Casei Naționalităților, care este un centru cultural, metodic și informativ ce funcționează pe lângă ARI și este un suport financiar din partea Guvernului Republicii Moldova pentru susținerea activităților statutare ale organizațiilor etnoculturale”, a conchis Ludmila Burlaca.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere, pentru  contribuție la promovarea  dialogului intercultural, cooperare în domeniul consolidării relațiilor interetnice și parteneriat valoros, în cadrul ședinței Agenția Relații Interetnicea acordat Diplome pentru 21 de lideri ai organizațiilor etnoculturale.

 

Menționăm, Consiliul Coordonator este un organ obştesc consultativ care reuneşte conducătorii asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova acreditate pe lângă Agenția Relaţii Interetnice.

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda