Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Anunturi

Informații utile

ARI anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de secretar administrativ superior

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului

privind ocuparea funcției publice vacante de secretar administrativ superior

 

 

Data limită de aplicare: 10 octombrie 2021, ora 17.00

 

Autoritatea publică:  Agenția Relaţii Intertnice

 

Scopul general al funcţiei: organizarea lucrului cu documentele

 

Atribuţiile de serviciu:

·       Execută sarcini de secretariat sau de gestionare a documentelor: recepţionarea şi redirecţionarea apelurilor telefonice, sortarea şi distribuirea corespondenţei, introducerea informaţiei în bazele de date, înregistrarea şi expedierea documentelor etc.

·       Asigură asistenţa logistică în organizarea şedinţelor;

·       Pregăteşte scrisori standard în conformitate cu instrucţiunile primite;

·       Îndeplineşte sarcini de complexitate simplă la indicaţie;

·       Organizează înscrierea şi audienţa cetăţenilor;

·       Execută controlul privind executarea documentelor în termen;

·       Îndeplineşte atribuţii legate de sistematizarea documentelor, păstrarea acestora înainte de a fi transmise în arhivă, precum şi pregătirea lor pentru a fi transmise în arhivă;

 

Responsabilităţile:

·       Preia și transmite mesaje;

·       Redactează corespondența simplă;

·       Expediază corespondența;

·       Primește vizitatorii;

·       Participă la  organizarea  ședințelor, conferințelor;

·       Organizează agenda directorului general

 

Ponderea ierarhică:

Cui îi raportează titularul funcţiei: directorului general; șefului de secție

Cine îi raportează titularului funcţiei: nu este cazul

 

Condiţiile de muncă:

Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;

Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00

 

Nivelul de salarizare:

Salarizarea, sporuri, premiu, adaosuri la salariu, conform prevederilor Legea nr.270 din 23.11.2018

 

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

 

Studii:

·       Studii medii de specialitate în domeniul secretariatului;

·       Preferabil experienţă profesională în domeniile relevante pentru această funcţie;

·       Cunoaşterea limbii de stat;

·       Cunoașterea limbii engleze( este un avantaj);

·       Cunoştinţe de operare la calculator (MS Office)

 

Abilităţi:

Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 

Atitudini/comportamente:

Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

 

 

Adresa poștală:

MD 2009, mun. Chișinău

str. A. Mateevici 109/1

 

Date de contact:

Tel: 022 21 40 80,

E-mail: secretariat@ari.gov.md

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda