Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Atelier de instruire pentru mediatori comunitari

În scopul îmbunătățirii calității vieții populației de etnie romă din Republica Moldova, dar și implementării și promovării unei politici de stat coerente și multidimensionale pentru asigurarea respectării drepturilor omului, Agenția Relații Interetnice, în comun cu Centrul Național al Romilor, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și Consiliul Europei organizează Atelierul ”Standarde în domeniul drepturilor omului. Măsuri în adresarea discriminării, discursului de ură și a crimelor de ură, mecanisme și instituții”.

 

 

Programul de instruire  se va desfășura în perioada 28-29 aprilie curent și va oferi mediatorilor comunitari oportunitatea de a-și consolida cunoștințele teoretice și practice privind discriminarea rasială, instigarea la discursul de ură și crimă de ură, care sunt instituțiile unde ar putea depune plângere, care sunt standardele internaționale și politicile naționale în domeniul protecției drepturilor minorităților naționale etc.

 

Amintim că Agenția Relații Interetnice este instituția responsabilă de monitorizarea, supervizarea și instruirea mediatorilor comunitari.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda