Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

A demarat programul gratuit de predare-învățare a limbii române la distață pentru minoritățile etnice

La data de 9 martie, a demarat programul gratuit de predare-învățare a limbii române la distață, pentru cea de-a doua grupă de cursanți, din care fac parte 20 de reprezentanți ai grupurilor etnice din Republica Moldova, implementat de către Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), cu sprijinul Agenției Relații Interetnice (ARI).

 

Astfel, reprezentanții minorităților etnice au început cu succes procesul de învățare a limbii de stat pe platforma https://invat.antem.org/, fiind ghidați de 4 experți în predarea-învățarea la distanță.

 

Pentru Agenția Relații Interetnice formarea lingvistică este una din prioritățile de bază, în contextul implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Învățarea limbii de stat de către cetățenii alolingvi, precum și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul țării sunt acele obiective, realizarea cărora vor impulsiona respectarea drepturilor omului și promovarea toleranței interetnice.

 

În acest sens, Ludmila Burlaca, Șefa Direcției consolidarea relațiilor interetnice din cadrul Agenției Relații Interetnice, a menționat astăzi, în cadrul primei lecții, că studierea și promovarea limbii de stat, predarea limbii române în mod calitativ, dar și cunoașterea  limbii de stat de către minoritățile naționale, toți acești factori  favorizează coeziunea și integrarea lingvistică, socială și profesională a grupurilor etnice din Republica Moldova.

 

Participanții înscriși în baza admiterii, își vor dezvolta competențe lingvistice,  timp de 4 luni (martie - iunie 2021), iar la final, vor susține testul de evaluare sumativă și vor beneficia de certificat de competență lingvistică în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

 

Scopul programului este formarea de competențe lingvistice la nivelul A2 (elementar) prin platforma de instruire la distanță https://invat.antem.org/

 

Acest proiect face parte din Programul național pentru îmbunătățirea calității învățării limbii române, conceput de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), susținut de către Agenția Relații Interetnice (ARI).

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda