Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Eforturi de colaborare pentru combaterea rasismului în Balcanii de Vest și în regiunile Parteneriatului estic

Principalele părți interesate s-au întâlnit pentru a discuta despre sprijinul UE și al Consiliului Europei, în cadrul unui atelier regional privind abordarea rasismului, destinat reprezentanților guvernelor și instituțiilor de promovare a egalității din Balcanii Occidentali și regiunile Parteneriatului estic, desfășurat la 13 și 14 iunie curent, în or. Vlorë, Albania.

 

Seminarul a reunit peste 50 de reprezentanți ai guvernelor și instituțiilor de promovare a egalității. Aceștia au discutat în special despre nevoile lor în vederea adaptării legislațiilor și politicilor locale pentru a se alinia la standardele europene, inclusiv la Planul de acțiune al UE împotriva rasismului, precum și la recomandările relevante ale Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței și alte standarde relevante. De asemenea, participanții au făcut schimb de informații privind situația din regiune și nevoie specifice, prezentând cele mai recente standarde europene privind combaterea rasismului și au identificat sprijinul necesar pentru perioada următoare.

 

La eveniment, a participa și Olga Petuhova, șeful adjunct al Direcției consolidarea relațiilor interetnice din cadrul Agenției Relații Interetnice, prezentând eforturile statului în domeniul combaterii discriminării rasiale în cadrul panelului "Combaterea rasismului în Europa zilelor noastre: exemple de activități de advocacy și rolul actorilor statali și non-statali".

 

Participanții au convenit, printre altele, asupra rolului și impactului crucial al organizațiilor societății civile în combaterea discriminării, rasismului și  urii, așa cum se subliniază în special în Planul de acțiuni al UE împotriva rasismului.

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectelor "Promovarea egalității și combaterea rasismului și a intoleranței în Balcanii de Vest" și "Promovarea egalității și a nediscriminării: către societăți mai rezistente și incluzive", puse în aplicare în cadrul Programelor de cooperare între Uniunea Europeană și Consiliul Europei "Facilitatea orizontală pentru Balcanii de Vest și Turcia” 2023-2026 și „Parteneriatul pentru o Bună Guvernare” (PGG) 2023-2027. Proiectele vizează consolidarea politicilor de combatere a discriminării, urii,  rasismului și intoleranței în regiunile respective, în conformitate cu standardele europene, și sunt orientate special beneficiarii care negociază aderarea la Uniunea Europeană.

 

Sursa foto: www.coe.int

 

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda