Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

FESTIVALUL ETNIILOR LA 20 DE ANI

Festivalul Etniilor cu genericul ”Unitate prin diversitate” este una din cele mai valoroase realizări ale Agenției Relații Interetnice, în parteneriat cu Consiliul Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale și Administrația Publică Locală din teritoriul Republicii Moldova

 

Timp de două decenii, Festivalul Etniilor celebrează diversitatea, dialogul intercultural, promovând tradițiile, cultura și limba minorităţilor etnice, consolidând astfel relaţiile de prietenie între reprezentanţii diferitor etnii.

 

Istoria Festivalul Etniilor începe în anul 2000, atunci când a fost semnat Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1395 din 30.03.2000, iar mai apoi emis prin Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 82 din 29.09.2002. Astfel, ăn fiecare a treia Duminică a lunii Septembrie pe întreg teritoriu al țării se deasfășoare ample acțiuni culturale, menite să promoveze  coeziunea socială în scopul dezvoltării unei politici de stat coerente și multidimensiunale în raport cu minoritățile naționale.

           

Organizarea şi desfăşurarea celor XX de ediții, demonstrează o participare activă a organizaţiilor etnoculturale la Festivalul Etniilor (circa 200 de organizaţii etnoculturale participă activ pe întreg teritoriul republicii) un parteneriat şi o conlucrare cu administraţia publică locală, un interes sporit din partea populaţiei pentru participare la Festival.

 

În anul 2012, Agenția Relaţii Interetnice a extins aria georgrafică de desfăşurare, astfel încât Festivalul a fost inaugurat la sudul țării, în or. Taraclia. Festivalul a fost plin culoare și tradiții, în care reprezentanți ai tuturor etniilor din regiune au demonstrat specificul neamului lor. Și aici vorbim de obiceiuri, muzică, dans și diverse expoziții, dar și bucate tradiționale.

 

La o săptămână distanță minoritățile etnice și-au dat întâlnire în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din mun. Chișinău. Oaspeţii au vizitat mini-pavilioanele improvizate ale organizaţiilor etnoculturale, expoziţii de carte, lucrări de artă decorativ-aplicativă, arte plastice, artizanat, expoziţii de costume naţionale şi programe artistice desfăşurate pe aleile Grădinii Publice.

Spectacolul de închidere a Festivalului s-a defsăşurat în mun. Bălţi cu participarea organizaţiilor etnoculturale din raioanele de nord ale țării, dar și oaspeți din țară și de peste hotare.

           

Menţionăm, că Festivalul Etniilor se bucură de susţinere din partea organismelor internaţionale, este mediatizat, deseori găzduieşte oaspeţi de peste hotare şi din an în an este mai solicitat şi mai valorificat, pentru a valorifica tot amalgamul de tradiții, obiceiuri, cultură și artă, portul popular, bucătăria națională a minorităților etnice din țara noastră.

 

Diversitatea multiculturală a Republicii Moldova a făcut mereu din meleagul nostru un spaţiu de referinţă în care oamenii de diferite etnii au trăit în pace şi înţelegere, astfel încît relaţiile interetnice între cetăţenii ţării au stabilit un nivel nou calitativ de viață ce contribuie la stimularea dialogului intercultural.

 

Agenția Relaţii Interetnice a constatat în repetate rânduri utilitatea festivalului pentru realizarea unui domeniu din Strategia de consolidare a relațiilor interetnice din Republica Moldova în contextul vectorului european.

 

Sloganul Festivalului Etniilor ”Unitate prin diversitate” corespunde aspirațiilor Republicii Moldova de a se integra într-o singură comunitate europeană, iar Festivalul, devenit unul dintre cele mai ilustrative evenimente de realizări în politica de stat în domeniul consolidării relațiilor interetnice, confirmă acest deziderat. Important este convivialitatea participanților de diferite etnii şi culturi, vârste şi statute sociale, dovadă a faptului că valorile spirituale adevărate armonizează o societate, conferindu-i spiritul toleranţei şi al compasiunii.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda