Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

La Chișinău a fost prezentat Raportul actualizat privind cartografierea localităților dens populate de romi din Republica Moldova

Conform diferitor surse (rapoarte, studii, sondaje efectuate de organizații internaționale și ONG-uri), estimările numărului populației de etnie romă în Republica Moldova variază de la 9000 la 250 000 de persoane. Această discrepanță statistică  se datorează incertitudinii și a problemelor de autoidentificare, deoarece multă populație de etnie romă nu declară oficial apartenența etnică. Astfel, pentru a determina  numărului exact al romilor, luând în considerare datele Recensământului populației și al locuințelor din 2014, tendințele demografice și migraționiste negative, precum și datele din Raportul PNUD Moldova elaborat în urmă cu 8 ani, s-a luat decizia asupra necesității actualizării Raportului privind cartografierea localităților dens populate de romi din Republica Moldova. Datele acestui Raport au fost făcute publice, la 11 octombrie curent, în cadrul unei conferințe online, la care au participat reprezentanții APC, APL, experți de etnie romă etc.

 

La realizarea acestui exercițiu a lucrat o echipă de experți de la o companie locală, precum și 3 experți de etnie romă, care au identificat 154 de localități dens populate de romi. Cartografierea desfășurată a avut un caracter participativ, la care s-a lucrat cu autoritățile publice locale, mediatori comunitari, lideri romi, asistenți sociali din primării, cu comunitățile de romi.

 

În cadrul conferinței, Vera Petuhov, director general adjunct al Agenției Relații Interetnice a menționat că  Raportul a fost actualizat la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și Agenției Relații Interetnice (ARI), cu asistența proiectului "Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice", implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției (în continuare MEPA). Totodată, dna Petuhov a subliniat importanța datelor acumulate, care vor servi  la elaborarea de politici, inclusiv pentru elaborarea Programului de susținere a populației de etnie romă pentru anii 2021-2025, care urmează a fi aprobat în luna decembrie a anului curent.

 

Conform analizei comparative a datelor în inventarierea numărului persoanelor de etnie romă din localităţi, a datelor oferite de Biroul Național de Statistică, APL, mediatori comunitari, a celor din sursele alternative de informaţii și datele obţinute în rezultatul vizitelor în localităţile selectate și, respectiv, experții au estimat numărul total de persoane de etnie romă de 27074 persoane. De asemenea, s-a constat că APL și alte instituții publice nu duc evidența corespunzătoare a populației de etnie romă din localitate. Până în prezent există persoane de etnie romă care nu au acte de identificare și nu figurează nicăieri în registrele instituțiilor de stat. Totodată, în majoritatea localităților vizitate, numărul persoanelor rome identificate este mai mare comparativ cu numărul oferit de APL.

 

În baza estimărilor a fost perfectată Lista actualizată a localităților dens populate de romi din Republica Moldova ce constă din 63 de localități. Lista vizată a fost comparată cu localitățile pentru care Ministerul Finanțelor planifică cheltuielile pentru întreținerea activității mediatorilor comunitari și, astfel, au fost identificate 21 primării pentru angajarea a 21 unități noi de mediatori comunitari și 7 primării pentru suplinirea cu 10 unități adiționale de mediatori, reieșind din numărul mare de romi atestat în localitate. Totodată, s-a propus excluderea unităților de mediatori comunitari în 3 primării. Astfel, numărul total de unități planificate de mediatori comunitari se propune a fi de 82 unități, cu 28 de unități mai mare decît numărul planificat la moment.

 

La situația din septembrie 2021, din cele 54 de unități planificate erau angajaţi 47 de mediatori în 38 de localități din Republica Moldova.

 

În contextul celor expuse, Guvernul Republicii Moldova (în special MEC, ARI și Ministerului Finanțelor) urmează să ia în calcul rezultatele acestui Raport și să eximineze oportunitatea alocării mijloacelor financiare în Bugetul de stat și Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru următorul calendar bugetar (cheltuielile pentru remunerarea muncii, formarea profesională, dotarea locului de muncă etc.) în vederea asigurării activității celor 82 unități de mediatori comunitari în 63 localități dens populate de romi.

 

Documentul integral este atașat. 

 

Pentru realizarea acestui exercițiu de actualizare a datelor a fost contractată o echipă de experți de la o  companie locală, Magenta Consulting, precum și 3 experți de etnie romă.  Cartografierea localităților dens populate de romi a fost efectuată în conformitate cu metodologia ONU, revizuită și detaliată în 5 etape de MEPA şi agreată cu MEC și ARI. De menționat este că raportul inițial a fost elaborat de către PNUD Moldova în anul 2013.

 

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda