Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Mesajul de felicitare a Directorului general adjunct, Vera Petuhov, cu prilejul celei de-a XX-a ediții a Festivalului Etniilor

Dragi prieteni,

    

Tradițional, în a treia Duminică a lunii Septembrie, Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală devine CASA comună pentru toate etniile din țara noastră, la Festivalul Etniilor, cu genericul ”Unitate prin diversitate”.

 

Acest slogan al Uniunii Europene, cu siguranță, răspunde aspirațiilor Republicii Moldova de a se integra într-o singură comunitate europeană, iar Festivalul Etniilor a devenit unul dintre cele mai ilustrative exemple de realizări în politica de stat în domeniul consolidării relațiilor interetnice.

 

Astăzi, domeniul relațiilor interetnice din Republica Moldova atinge un nivel calitativ nou, care se caracterizează prin promovarea diversității culturale și lingvistice, dezvoltarea procesului de integrare și participare a minorităților etnice în diverse domenii ale activității statului, nediscriminarea și respectarea standardelor recunoscute la nivel internațional în domeniul drepturilor omului.

 

Festivalul a devenit una dintre formele active de sprijin a statului pentru dialogul și schimbul intercultural, cultivarea relațiilor tolerante între diverse comunități etnoculturale și grupuri de populație, precum și formarea responsabilității civice.

 

Participarea directă la organizarea anuală a Festivalului Etniilor, atât la Chișinău, cât și pe întreg teritoriu al țării, este realizată în parteneriat cu organizațiile etnoculturale acreditate pe lângă Agenția Relații Interetnice și cu Autoritățile Publice Locale.

 

Timp de două decenii, liderii organizațiilor etnoculturale,  membri activi ai Consiliului Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale, au manifestat și continuă să manifeste responsabilitate, atitudine și dedicație, pentru că anume ei au stat la originea apariției mișcării etnoculturale în țara noastră, continuând de a juca un rol semnificativ în renașterea și conservarea identității culturale.  Acești lideri au devenit adevărați „diplomați ai oamenilor”, promovând ideile de pace, cooperare și înțelegere reciprocă, astfel contribuind la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre popoare.

 

Unul dintre obiectivele Guvernului Republicii Moldova este integrarea armonioasă a minorităților etnice. Pe de o parte, statul creează condiții pentru participarea activă în viața publică și politică a țării, iar, pe de altă parte, invităm minoritățile etnice să manifeste interes și implicare activă în viața socială a țării.

 

Agenția Relații Interetnice își exprimă recunoștința și gratitudinea tuturor autorităților administrației publice centrale și locale, misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, Oficiului Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale, Misiunii OSCE în Republica Moldova, organizațiilor etnoculturale, și tuturor partenerilor care contribuie continuu la consolidarea armoniei civice, promovarea diversității culturale și lingvistice, extinderea dialogului intercultural și consolidarea unității societății.

 

Pentru a ne dezvolta și pentru a avansa cu succes trebuie să privim cu încredere spre viitor. Iar viitorul nostru este comun – în cadrul unui stat suveran și independent – Republica Moldova. Societatea noastră este una polietnică și mulți dintre noi au diferite rădăcini etnice, dar există ceva care ne uneşte– trăim în Republica Moldova și suntem cetățeni ai acestei țări.

 

Cu regret, cea de-a XX-a ediție a Festivalului Etniilor este umbrită de situația epidemiologică caracterizată de creșterea constantă a numărului de infectări cu virusul SARS CoV-2, de aceea vom desfășura ediția curentă în formatul online.

 

Da, noi nu ne vom putea îmbrățișa, cânta, dansa și  nici nu vom putea savura din bucatele tradiționale, însă nu vom renunța la misiunea noastră de a celebra DIVERSITATEA. De aceea, ARI în parteneriat cu organizațiile etnoculturale ale minorităților naționale și-au unit forțele pentru a organiza Festivalul online. Astfel, pe parcursul întregii zile, pe pagina https://www.facebook.com/AgentiaRelatiiInteretnice  vor fi postate diverse materiale, pentru a valorifica tot amalgamul de tradiții, obiceiuri, cultură și artă, portul popular, bucătăria națională etc., toate acestea unite în sloganul ”Unitate prin diversitate”.

 

LA MULȚI ANI TUTUROR ȘI VĂ ÎNDEMN

SĂ CELEBRĂM ÎMPREUNĂ DIVERSITATEA!

 

Vera Petuhov,

Director general adjunct

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda