Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Promovarea integrării lingvistice – prioritate în activitatea ARI

Necesitatea studierii limbii de stat devine tot mai importantă, deoarece o bună cunoaştere a limbii oficiale le-ar da posibilitatea tuturor cetățenilor țării să se integreze în societate în mod eficient. Republica Moldova, depune eforturi pentru îmbunătățirea studierii și posedării limbii de stat de către cetățeni.

 

Astăzi, studierea limbii române pentru vorbitorii alolingvi a devenit mult mai accesibilă. În scopul asigurării obiectivului statului de îmbunătățirea studierii și posedării limbii oficiale a statului de către grupurile entice din Republica Moldova, Agenția Relații Interetnice (ARI) în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) au oferit oportunitatea pentru 20 de reprezentanți ai grupurilor etnice din Republica Moldova (I grupă), care au beneficiat de un program gratuit de predare-învățare a limbii române la distață, timp de 4 luni (martie - iunie 2021).

 

În urma acestui program, reprezentanți din 14 localități – Cazaclia, Bălți, Baurici, Congaz, Ceadîr-Lunga, Comrat, Nicolaevca, Etulia, Corten, Chișinău, Cișmichioi, Basarabeasca, Taura Veche au beneficiat de 129 de ore de seminare de inițiere și ore de consultant în programul de instruire la distanță, lecții online. Participanții primei grupe și-au dezvoltat competențele lingvistice,  timp de 4 luni, iar la final, au susținut testul de evaluare sumativă și astăzi beneficiază de certificat de competență lingvistică în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

 

Din prima grupă de beneficiari fac parte persoane angajate în diverse sectoare, precum profesori, educatori, medici, ingineri, jurnaliști,funcționari, studenți ș.a. Ei îşi motivează interesul faţă de aceste cursuri prin posibilitatea de a avea un acces mai mare la programe educaţionale, angajare în câmpul muncii ș.a.

 

Pentru Agenția Relații Interetnice formarea lingvistică este una din prioritățile de bază, în contextul implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Învățarea limbii de stat de către cetățenii alolingvi, precum și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul țării sunt acele obiective, realizarea cărora vor impulsiona respectarea drepturilor omului și promovarea toleranței interetnice.

În cadrul conferinței de bilanț, Ludmila Burlaca, Șefa Direcției consolidarea relațiilor interetnice din cadrul Agenției Relații Interetnice, a menționat că studierea și promovarea limbii de stat, predarea limbii române în mod calitativ, dar și cunoașterea  limbii de stat de către minoritățile naționale, toți acești factori  favorizează coeziunea și integrarea lingvistică, socială și profesională a grupurilor etnice din Republica Moldova.”A cunoaște mai multe limbi este și o cerință pe piața muncii. O persoană bilingvă poate să se integreze mult mai ușor în societate, să-și găsească mult mai ușor un loc de muncă”, a subliniat Ludmila Burlaca.

 

 

Programul are drept scop atât facilitarea procesului de integrare lingvistică și profesională în societatea moldovenească cât și dezvoltarea spiritului toleranţei, a respectului şi încrederii între etnii. Acest proiect face parte din Programul național pentru îmbunătățirea calității învățării limbii române, conceput de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), susținut de către Agenția Relații Interetnice (ARI).

 

Menționăm că, începând cu 9 martie curent a demarat programul gratuit de predare-învățare a limbii române la distață, pentru cea de-a II-a grupă de cursanți, din care fac parte 20 de reprezentanți ai grupurilor etnice din Republica Moldova, implementat de către ANTEM, cu sprijinul ARI. Având în vedere de nivelul înalt de solicitări pentru studierea limbii de stat de către cetățenii alolingvi, ARI își propune să implementeze acest proiect pe parcusrul întregului an.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda