Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

S-au încheiat Zilele Scrisului și Culturii Slave în Republica Moldova 2021

Tradițional, în luna mai comunitatea slavă din întreaga lume venerează fondatorii alfabetului chirilic - sf. Chiril şi Metodie, frații care au tradus Sfînta Scriptură în limba slavonă. Această sărbătoare și-a găsit rezonanță de 32 de ani și în Republica Moldova.
 
Reprezerntanții popoarelor slave – ucraineni, ruși, bulgari și belaruși – reprezintă o parte semnificativă a populației Republicii Moldova, iar coloritul culturilor, tradițiilor și obiceiurilor slave îmbogățește tezaurului cultural național.
 
Agenția Relații Interetnice acordă o importanță deosebită organizării Zilelor Scrisului și Culturii Slave în Republica Moldova, pentru că această sărbătoare a devenit o sursă de cunoaștere a bogăției spirituale inepuizabile a popoarelor slave și contribuie la consolidarea relațiilor interetnice și coeziunii sociale.
 
Cu acest prilej, în perioada 24 – 31 mai 2019, în ţară s-au desfăşurat o serie de acţiuni culturale consecrate acestei sărbători care contribuie la dezvoltarea dialogului intercultural şi menţinerea relaţiilor de prietenie dintre reprezentanţii diferitor naţionalităţi ce locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Astfel, în raioanele Fălești, Anenii-Noi, Criuleni, Dubăsari, Rîșcani, Cantemir, Edineț, Drochia, Taraclia, Cahul, Orhei și municipiile Chișinău și Bălați s-au desfășurat în formatul online și off-line diverse eveimente: conferințe, concursuri tematice, vizionări de filme, serate-tematice, expoziții, concerte ș.a. care s-au desfășurat în incinta instituțiilor de învățământ, biblioteci publice, case de cultură, spații deschise etc. În acest sens, Agenția Relații Interetnice adresează sincere mulțumiri pentru implicare tuturor organizațiilor etnoculturale:
- Organizația etnoculturală ”Adunarea popoarelor din Moldova”, președinte Olga Goncearova;
- Comunitatea Ucraineană din Republica Moldova, președinte Vitalie Mrug
- Comunitatea Femeilor Ucrainene din Republica Moldova, președinte Valentina Moraru
- Societatea “Prosvita – Taras Şevcenko” în Republica Moldova, președinte Galina Rogovaia;
- Asociaţia Tineretului Ucrainean din Republica Moldova “Zlagoda”, președinte Dmitri Lecarțev;
- Comunitatea Rusă din Republica Moldova, președinte Ludmila Lașcionova;
- Centrul de Cultură Rusă în Republica Moldova, președinte Dmitri Nicolaev;
- Mişcarea Obştească “Unitate Spirituală Rusă”, președinte Piotr Donțov;
- Asociaţia Scriitorilor Ruşi din RM, președinte Olesea Rudeaghina;
- Comunitatea Bulgară din Republica Moldova, președinte Fiodor Sabii;
- Societatea Știnţifică de Bulgaristică din Republica Moldova, președinte Ivan Duminică;
- Asociaţia Profesorilor de Limbă Bulgară din Republica Moldova, președinte Elena Rațeeva;
- Comunitatea Belоrusă din Republica Moldova, președinte Iurii Statchevici;
- Asociaţia Internaţională de Prietenie şi Colaborare „Moldova-Belarus”, președinte Ghenadie Zencovici;
- Centrul de Cultură Belarus, director Ana Babina;
- Instituțiilor de învățământ: LT ”Vasil Levschi” mun. Chișinău, Gimnaziile din Cairaclia și Taraclia, Universității Slavone din mun. Chișinău ș.a.
 
Grație contribuției Dvs. reușim să dezvoltăm în continare dialogul intercultural, promovând cultura, datinile, tradiţiile şi limbile slave, în contextul toleranţei interetnice şi integrării civice a polonezilor din Republica Moldova.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda