Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Vizita de lucru în raionul Anenii-Noi întreprinsă de conducerea ARI

La data de 23 noiembrie curent, Nicolae Rădița, directorul general adjunct al Agenției Relații Interetnice și Natalia Chirilenco, consultant în cadrul Direcției consolidarea relațiilor interetnice au efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii-Noi, unde s-au întâlnit cu  conducerea raionului; responsabilii din cadrul Direcției generale educație, cultură și turism, și directorii de școli; reprezentantul Direcției pentru ocuparea forței de muncă; reprezentantul Direcției asistenţă socială şi protecţia familiei, reprezentantul Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, primarul orașului Anenii-Noi.

 

 

Agenda discuțiilor au inclus chestiuni ce țin de domeniul consolidării relațiilor dintre autoritățile administrației publice centrale și cetățeni, precum și soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă societatea, în special reprezentanții minorităților naționale din raion.În cadrul întrevederii părțile au vorbit despre necesitatea promovării organizațiilor etnoculturale din teritoriu și includerea lor în agendă culturală a raionului; importanța creării și dezvoltării condițiilor pentru învățământul în limbile minorităților; aspecte generale privind integrarea europeană a Republicii Moldova și proiectele susținute de Uniunea Europeană menite să stimuleze dezvoltarea rurală, în special Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Programul ROMACT etc. De asemenea, conducerea ARI a informat despre Programul guvernamental Burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior.  În acest sens, oficialul a reiterat angajamentul ARI pentru coordonarea şi acordarea asistenţei metodologice necesare în procesul de aplicare la concursul de burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă, solicitând totodată implicarea proactivă a instituțiilor de învățământ la asistarea elevilor și studenților pentru depunerea dosarelor la concurs.

 

În cadrul discuțiilor purtate cu Alexandr Mațarin, primarul orașului Anenii-Noi, Nicolae Rădița a vorbit despre necesitatea instituirii funcției de mediator comunitar rom în s. Bulboaca, r-nul. Anenii Noi, informând totodată primarul orașuluiprivind planificarea pentru anul 2024 a mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea exercitării activităţii unui mediator comunitar în s. Bulboaca. În urma întrevederii părțile au stabilit o colaborare în domeniul popularizării culturii și tradițiilor minorităților etnice din raion, Agenția Relații Interetnice dând asigurări de susținere în acest proces.

 

Nicolae Rădița s-a deplasat și la Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin", or. Anenii Noi, instituție în care învață 614 elevi, dintre care 320 sunt moldoveni/români, 130 – ucraineni, 100 – ruși, 15 – bulgari, 5 – romi, 4 – găgăuzi, 40 – alte etnii (azeri, gruzini, turci, armeni, arabi, greci, francezi, tătari etc.)Oficialul aremarcat faptul că în liceu este promovată echitatea socială,egalitatea de șanse și a accesul la educație de calitate pentru fiecare copil, tânăr, adult (inclusiv celor cu CES și/sau dizabilități). Astfel în liceu activează o clasă (circa 12 elevi) cu un pedagog special - cadru didactic capabil să învețe doar copiii cu nevoi speciale. De asemenea, în liceu este organizată o clasă pentru activități extrașcolare, în care copiii, mai cu seamă cei defavorizați sau care fac parte din grupurile de risc, sunt ocupați în timpul lor liber, soluționându-se, totodată, unele probleme de ordin social, familial, personal etc. Liceul dispune de o sală – spațiu prietenos copiilor din or. Anenii Noi, organizat în cadrul proiectului ”Furnizarea educației prin învățare digitală”, finanțat de Peeple in Need. În opinia dlui Nicolae Rădița, această instituție de învățământ este un exemplu și un model demn de urmat.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda