Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Ziua europeană de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva romilor

La 2 august este marcată Ziua europeană de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva romilor, instituită de Parlamentul European, prin rezoluția din 15 aprilie 2015. Comemorarea acestei zile rămâne o activitate cheie prin care se subliniază importanţa memoriei victimelor şi omagierea supravieţuitorilor Holocaustului romilor.

 

Cu acest prilej, în Piața Marii adunări Naționale, comunitatea romă din Republica Moldova desfășoară acțiunea de Sensibilizare a Opiniei Publice „Nu (ne)pemitem să dăm uitării... Ignorarea Holocaustului împotriva Romilor – crimă împotriva umanității!”.

 

Totodată, astăzi la Parlamentul Republicii Moldova se desfășoară masa rotundă cu genericul „2 August – Ziua Europeană de Comemorare a  Holocaustului împotriva Romilor în cel de-al II-lea război mondial”.  La lucrările mesei rotunde va fi prezentată situația curentă privind selectarea de către Comisia pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău a unui teren corespunzător  (în baza a 3 oferte prezentate de Comunitatea Romilor) pentru instalarea Compoziției/Operei Comemorative„Monumentul de for public pentru Comemorarea Victmelor Holocaustului Romilor din timpul celui de-al II-lea război mondial” (conformată cu emiterea Deciziei Consiliului municipal Chișinău) – în conformitate cu Acțiunea nr. 22 „Identificarea și marcarea, prin instalare de plăci comemorative și/sau ridicare de monumente/ obeliscuri/stele, a locurilor de represiune/ghetouri și de execuție în masă a Romilor din perioada celui de-al II-learăzboi Mondial”, aprobată prin HG 980/2020 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță.La eveniment participăreprezentanții Administrației Publice Centrale: instituțiile/persoanele responsabile de realizarea HG 980/2020, delegate din partea Guvernului Republicii Moldova; conducerea Agenției Relații Interetnice, reprezentanții Comunității Romilor din Republica Moldova; liderii Societății Civile a Romilor, reprezentanții Administrației Publice Locale.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda