Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Fortificarea statutului mediatorului comunitar prin comunicarea și colaborarea dintre instituțiile statului și comunitatea romă

Directorul general al Agenției Relații Interetnice, Dmitri Moruz și președintele Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari, Valeriu Căldăraru au prezidat lucrările mesei rotunde ”Fortificarea capacităților mediatorilor comunitari”, desfășurată la data de 10 noiembrie curent, în incinta Casei Naționalităților.  Acest eveniment, face parte dintr-un proiect realizat în parteneriat cu USAID, orientat spre abilitarea mediatorilor comunitari, pentru ca aceștia să-și poată exercita mai bine funcția de informare, coordonare, comunicare, încurajare, ghidare și de sprijinire a populației de etnie romă. 

 

La masa rotundă au participat peste 50 de persoane, printre care mediatori comunitari, reprezentanți ai instituțiilor de resort, donatori, lideri ai organizațiilor rome.

 

În luarea sa de cuvânt, Dmitri Moruz, directorul general al ARI, a vorbit despre  procesul de implementare a Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022 – 2025, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 576/22 și importanța elaborării de către autoritățile administrației publice locale cu implicarea mediatorilor comunitari a planurilor de acțiuni locale pentru susținerea populației de etnie romă. De asemenea, Dmitri Moruz a remarcat că în urma evaluării și monitorizării de către Agenție, în unele localități s-a constatat: lipsa de interacțiune dintre autoritățile publice locale și mediatori comunitari, lipsa candidaților potriviți pentru funcția de mediator comunitar, dar și dificultatea de a convinge romii să se angajeze în funcția de mediator comunitar, cauza principală fiind salariul foarte mic. Recunoscând rolul și valoarea activității serviciului mediatorului comunitar și în scopul implementării eficiente ale obiectivelor asumate și aprobate în cadrul Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025 (HG nr. 576 din 3 august 2022), Dmitri Moruz a dat asigurări că Agenția Relații Interetnice va acorda tot suportul necesar pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite pentru fortificarea capacităților mediatorilor comunitari. 

 

Cu un mesaj pentru mediatorii comunitari a venit dl Nicolae Rădița, Consilier al Guvernului Republicii Moldova  în domeniul drepturilor omului și relațiilor interetnice, care a pus în discuție provocările actuale: războiul din Ucraina, criza refugiaților, criza energetică și devalorizarea. În acest sens, oficialul a dat asigurări că Guvernul Republicii Moldova va depune tot efortul pentru a depăși toate aceste probleme și i-a îndemnat pe mediatorii comunitari să ajute persoanele rome din familiile vulnerabile și bătrânii și să le ofere informații despre procedura de solicitare a compensațiilor și ajutoare sub formă de lemne.

 

Prezent la eveniment, Vasile Cușcă, Secretarul de Stat în domeniul asistenței sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a vorbit despre atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie. În acest sens, oficialul a menționat că mediatorii comunitari ar putea fi instruiți, ca și bibliotecarii și asistenții sociali, care vor ajuta cetățenii să se înregistreze în sistemul informațional și să beneficieze de compensații la energie, până la data de 25 noiembrie curent.

 

La rândul său, Valeriu Căldăraru, președintele Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari, a menționat faptul că în baza datelor actualizate și a recomandărilor reflectate în Raportul actualizat privind cartografierea localităților dens populate de romi din Republica Moldova, elaborat în anul 2021, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Relații Interetnice, cu asistența proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) și cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției, astăzi este nevoie de suplinirea numărului mediatorilor comunitari cu 28 de unități.

 

În acest sens, Agenția Relații Interetnice urmează să propună Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova să examineze posibilitățile de alocare a mijloacelor financiare în Bugetul de stat pentru anul bugetar 2023, în vederea asigurării activității a 82 de unități de mediatori comunitari romiîn 63 de localități dens populate de romi (ce este cu 28 de unități mai mare decât numărul actual de 54 de unități planificat pentru anul bugetar 2022).

 

Menționăm că, aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Programului pentru susținerea populației de etnie romă reprezintă o șansă de a duce mai departe acțiunile pozitive întreprinse până în prezent de către stat, pentru asigurarea integrării romilor în societate și întreprinderea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea situației, creșterea calității vieții, precum și asigurarea participării la viața socială și politică a populației de etnie romă din Republica Moldova.

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda